Page 1 Page 2 Page: search for: Page 4 Page 16
Wszystkie informacje budowlane
Informacje z europejskiej bazy budowlanej są cenną pomocą w codziennej pracy planistów i osób zarządzających.

Szybkie i proste dotarcie do informacji z obszernych baz danych produktowych ułatwia pracę i pomaga zaoszczędzać małowydajne w zastosowaniu drukowane katalogi budowlane.
Szukaj w naturalnym języku
Wyszukiwanie materiałów budowlanych i innych informacji możliwe jest w języku narodowym. Zapraszamy do wypróbowania systemu we własnym języku!

A propos, w ten sposób znajdą Państwo ewentualnie również produkty oferentów z innych państw.
euroBAU international
Dostępne w ubiegłych latach informacje wyłącznie w języku niemieckim wskutek wysokiego zainteresowania zostały w międzyczasie rozszerzone o 7 kolejnych języków europejskich.

Oprócz standardowej klasyfikacji budowlanej tłumacze związani z tematem częściowo przetłumaczyli na język narodowy również bazę materiałów budowlanych, w celu zagwarantowania prawidłowych wyników.

Poprzez międzynarodowe platformy europejskie firmy mogą teraz w prosty sposób ekspandować na własnym i na sąsiednich rynkach.
www.euro-bau.pl
Twoja platforma informacyjna
Można wyszukać na DVD lub w internecie następujące informacje:

- dziesiątki tysięcy stron informacyjnych
o materiałach budowlanych
- Listy architektów, rzemieślników
- pełna klasyfikacja materiałów w wersji
wielojęzykowej
- Listy zakresu prac (istotne dla przetargów)
- Lista austriackich norm budowlanych
- wirtualna giełda materiałów budowlanych
- szczegóły CAD
- informacje fachowe i bibioteka
- aktualne wydarzenia w branży budowlanej
- prawo budowlane
- austriacka klasyfikacja materiałów budowlanych
Prawo budowlane i normy
Tutaj znajdzeisz pełny tekst wszystkich istotnych norm prawnych z zakresu prawa budowlanego Austrii i krajów związkowych Austrii.
Lista ok. 5000 istotnych austriackich i wielu obowiązujących norm europejskich są uzupełnieniem Twojego źródła informacji.


Bazę danych aktualizujemy i uzupełniamy w trybie bieżącym, angażując do tego eksperta prawa budowlanego i przy współpracy z Austriackim Instytutem Normalizacyjnym.

Udostępniamy szereg tekstów prawnych n.t. prawa budowlanego, według kraju związkowego, ustawy, ustępu i paragrafu.