Page 1 Page 7 Page: search for: Page 9 Page 16


Christian Fischer
dyr. zarządzający
hagebau in Austria
hagebau jest liderem rynkowym w branży handlu materiałami budowlanymi w Austrii.

Komunikacja z klientami i udziałowcami wymaga odpowiednich narzędzi, adekwatnych do zakresu przedsiębiorstwa.

Za pomocą inndata iContent, przy minimalnym wysiłku operacyjnym, łączymy nasze bazy informacyjne Austrii i Niemiec, otwartą branżową bazę danych oraz nasze własne narzędzia marketingu w jedną wydajną ofertę informacyjną.

Jednocześnie zintegrowana koncepcja multimedialna umożliwia powiązanie wszystkich mediów dystrybucyjnych i korzystanie z naszych treści przez podmioty udziałowców grupy hagebau.
https://at.hagebau.com
więcej niż tylko witryna internetowa – Twoje narzędzie dla obsługi klientów w różnych nośnikach medialnych
Nowoczesna obsługa klientów i działania marketingu zakładają spójną koncepcję medialną, integrującą różnorodne typy mediów.

Dlatego koncepcja rodziny produktów systemu inndata iContent oferuje, w zależności od Twoich wymagań – możliwość zestawienia wszelkich możliwych form medialnych używając tylko jednej i tej samej platfromy danych.

Najszybsza dziś droga dotarcia do klienta to z pewnością witryna internetowa Twojej firmy. Aczkolwiek obsługiwanie klienta nie może poprzestać na stronie w internecie.
Baza danych działąjąca w trybie multimedialnym
Tym samym ideą systemu iContent CMS jest jej oparcie na zasadach multimedialnych.

Treści, używane w systemie online, są dostępne bez ponownego ich wpisywania również dla innych nośników medialnych, takich jak CD-ROM lub informacji poligraficznych, można je też otworzyć za pomocą różnych nośników medialnych.

System iContent CMS konsekwentnie rozróżnia między grafiką, funkcją oraz podstawą danych.

Dzięki temu te same treści można użyć wielokrotnie, w różnej szacie graficznej i w różnych miejscach Twojego projektu.

Można szybko przeprowadzić zmiany ogólnej szaty graficznej Twojego projektu.
iContent CMS w handlu motoryzacyjnym
Wybrane referencje: