Page 1 Page 9 Page: search for: Page 11 Page 16

Mag. W. Lell
dyr. zarządzający Dach und Wand, Achau
Codzienna obsługa ponad 2500 klientów przemysłowych stawiających wysokie wymagania zakłada wysoką wydajność systemu zamówień online nastawionego na klienta oraz wysoką sprawność jego integracji z systemem oprogramowania we własnej firmie.

iContent.commerce integruje się bez przeszkód z naszym otoczeniem systemowym, umożliwia czysty przepływ informacji zaczynając od ułożenia ceny poprzez złożenie zapytania, zamówienia online, aż do przyjęcia zlecenia i jego realizacji we własnym systemie oprogramowania.

Dzięki bieżącej aktualizacji systemu i łatwym w obsłudze aktualizacjam, nasza witryna dla klientów jest zawsze na najnowszym poziomie techniki i optymalnie nastawiona do ich wymagań.
www.dachundwand.at
indywidualne cenniki dla klientów oraz zamówienia online dla klientów
Rozszerzenie systemu iContent.cms o moduł eCommerce umożliwia optymalną i indywidualną obsługę Twoich klientów indywidualnych i komercyjnych przez internet.

Oczywiście system iContent.commerce wspiera wszystkie istotne funkcje, powszechnie znane z wysokojakościowych systemów zakupów online.

Ponadto system można dopasować do swoich poszczególnych klientów, a nawet do wymogów konkretnych osób w danych firmach.

System przejmuje różne modele cenowe dla Twoich grup klienckich lub dla poszczególnych klientów komercyjnych oraz też zestaw asortymentu bezpośrednio z Twojego systemu oprogramowania.

Wyświetloną informację oraz indywidualnie udostępnione funkcje dla grup klientów lub dla konkretnych osób można potem dogodnie określić w Twoim systemie online.
Jednak iContent.commerce idzie jeszcze jesen krok dalej. Twoi klienci mogą samemu określać poszczególne asortymenty względnie przejąć je automatycznie z dotychczasowych zamówień. I tak, klient komercyjny ma na ekranie zawsze te produkty, które zamawia na bieżąco.

Równie możliwe i proste jest też przejęcie wcześniejszych zapytań lub zamówień do aktualnego koszyka.
Listy przewozowe i faktury
iContent.commerce można też zintegrować z Twoim oprogramowaniem archiwalnym.

Dzięki temu Twoi klienci mogą w prosty sposób wywołać zeskanowane i podpisane oryginały listów przewozowych lub oryginały faktur.

Faktury i listy przewozowe można skojarzyć również po to, aby zaoszczędzić klientowi pracę.
indywidualnych i firmowych Obsługa klientów indywidualnych i firmowych na stronie: www.sankt-urban.at
Wybrane referencje: